در مقابل نور و تکنیک عکاس،اشیاء جان دارند.

جایی که محصولات تنها بعنوان کالایی برای برطرف کردن نیاز گرسنگی، تشنگی، پخت و پز یا هر چیز دیگری تولید میشوند، برای من آثاری هستند که زندگی با آنها به یک تابلوی نقاشی بدل میشود.

با سالها مطالعه و تجربه در کنار بهترین مدل ها ، حرفه ای ترین دیزاینر ها و برترین استایلیست ها،اشکال ساده ای که هر روز بی تفاوت از کنارشان میگذرید را برایتان از زاویه بهتری به نمایش میگذارم.

من زهرا قوی تن  هستم. کارشناس عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و زبان محصولات شما برای بهتر دیده شدن…